64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet

az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről
- jogszabály magyarázat -

 • Egy továbbképzési időszak 5 évig tart
 • 5 év alatt 250 kreditpont megszerzése szükséges
 • Évente maximum 100 elméleti kreditpont írható jóvá
 • A továbbképzési ciklus utolsó évéből 50 kreditpont átvihető a következő évre
 • Az 5 év alatt egyszer részt kell venni kötelező szinten tartó tanfolyamon, ilyen módon legalább 50 kreditpontot kell megszerezni (ingyenes!)
 • Az 5 év alatt szabadon választható tanfolyami részvétellel is lehet kreditpontokat gyűjteni
 • Az 5 év alatt a továbbképzésre kötelezettnek szakképesítésenként legalább 25 pontot olyan szabadon választható tanfolyam teljesítésével kell megszereznie, amelynek a célcsoportjában a továbbképzésre kötelezett szakképesítése szerepel
 • Az 5 évből minimum 3 évet az adott szakterülethez kapcsolódó munkakörben kell eltölteni
 • A munkában töltött idő után 20 kreditpont jár évente
 • Részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén a pontszám a teljes munkaidőhöz mérten, időarányosan kerül beszámításra.
 • Aki a továbbképzési ideje alatt szakvizsgát szerez, annak a szakvizsgához szükséges évekre, évente 50 kreditpont írható jóvá
 • PhD vagy habilitáció megszerzése automatikusan a továbbképzési ciklus elméleti részének teljesítésével jár
 • Akadémiai doktori cím megszerzése automatikusan a továbbképzési ciklus teljesítésével jár
 • A folyamatban lévő továbbképzési időszakban megszerzett új szakképesítés vonatkozásában a továbbképzési időszak – az új szakképesítés megszerzésére figyelemmel – teljesítettnek minősül
 • Távoktatási formában évente maximum 20 kreditpont gyűjthető

Fentiek mellett kreditpontok gyűjthetőek munkahelyi képzések, tanulmányi utak, publikációk, egyéni képzések és tudományos tevékenység kapcsán is, ezekről az 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet melléklete határoz.

Példa egy szokványos továbbképzési ciklus teljesítésére:

5 év munka: 5x20=100 kreditpont
1 kötelező szinten tartó tanfolyam: 1x50=50 kreditpont
1 szakképesítésnek megfelelő szabadon választható tanfolyam: 1x25=25 kreditpont
5 év alatt távoktatással maximálisan megszerezhető kreditpontszám: 5x20=100 kreditpont
Utolsó módosítás: 2012. január 7., szombat, 18:00