A KreditZONA távoktatási portál jogi nyilatkozata

A www.kreditzona.hu oldal megnyitásával az azt megnyitó természetes személy, vagy jogi személy képviselője (továbbiakban: felhasználó) elfogadja az alábbi feltételeket:

A www.kreditzona.hu weblapon (továbbiakban: weblap) található tartalom a KreditZONA Bt. (2230 Gyömrő, Rudolf utca 81./a; Cégjegyzékszám: 13-06-020585; Adószám: 24557836-3-13) (továbbiakban: üzemeltető), illetve a üzemeltető szerződéses partnereinek szellemi tulajdona.

Az üzemeltető fenntart minden, a weblap bármely részének bármilyen technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.

Az üzemeltető előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a weblap egészének vagy bármely részének (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és/vagy értékesítése. A weblap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából – a felhasználó merevlemezére, vagy egyéb adathordozójára mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a weblap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

Az üzemeltető oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá az üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül a weblap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az üzemeltető követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

Az üzemeltető pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal. Bár a jelen honlapon elérhető információk megjelenéskori valóságának és félre nem vezető tartalmának biztosítása érdekében a szükséges lépések megtörténtek, a www.kreditzona.hu honlapot üzemeltető KreditZONA Bt. fenntartja magának a jogot, hogy a weboldalon szereplő információk témájáért, valósságáért, teljességéért vagy minőségéért ne vállaljon felelősséget. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyag hozzáféréséből, illetve közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, hiányosságából, hibájából, üzemzavarból, vírusból vagy vonalhibából eredő kárért és/vagy veszteségért való felelősséget az üzemeltető visszautasítja, az oldal egy részét vagy a teljes szöveget, a KreditZONA Bt. jogosult mindenféle előzetes bejelentés nélkül kiterjeszteni, módosítani, részben vagy teljes egészében törölni.

A KreditZONA Bt. nem felel a weboldalán szereplő linkek és hivatkozások tartalmáért - kivéve, ha tudatában van annak, hogy a tartalom illegális és meg tudja akadályozni, hogy a látogatók ne jussanak el honlapjáról azokra az oldalakra. Amennyiben az említett oldalakon szereplő információk felhasználásából bárkinek bármiféle kára keletkezik, azért a KreditZONA Bt. nem vállal felelősséget. Az üzemeltető tiszteletben tartja a szabad véleménynyilvánítás jogát, ugyanakkor nem vállal felelősséget a látogatók által a fórumon vagy egyéb megnyilvánulási úton közölt üzeneteiért, hozzászólásaiért amellett sem, hogy a honlapon közölni szándékozott hozzászólásokat, véleményeket adott esetben moderálja.

A jelen honlapon megjelenő védjegyek és logók a KreditZONA Bt. kizárólagos tulajdonát képezik, ezeket az üzemeltető előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik és nem tehetik közzé. A honlapon elérhető információk (különösen a regisztrált ügyfelek által hozzáférhető tartalom) szintén szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a KreditZONA Bt.-t illetik meg, beleértve a honlapon található diagrammokat, térképeket, hanganyagokat és képeket A KreditZONA Bt. nem szándékozik szerzői jogvédelem alatt álló anyagot tudatosan közölni, a jogvédelemmel rendelkező személy vagy szervezet előzetes engedélye vagy hozzájárulása nélkül.

A weboldal lehetőséget nyújt arra, hogy Ön személyes vagy céges adatokat adjon meg (név, cím, e-mail cím) és ezek alapján, személyre szabott szolgáltatásokat vegyen igénybe. A KreditZONA Bt. kizárólag olyan adatokat gyűjt, amelyeket a honlap látogatói önkéntesen adnak meg. Az üzemeltető kijelenti, hogy a személyes adatok csak addig kerülnek tárolásra, ameddig az adott cél eléréséhez ez szükséges és biztosítja, hogy az érintett bármikor javítsa a rögzített adatait. A KreditZONA Bt. kijelenti, hogy a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetésről szóló 1998. év VI. törvény és a személyes adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, vonatkozó rendelkezéseit maradéktalanul betartva kezeli, valamint megtett minden olyan intézkedést, amely a személyes adatok kezelésének és tárolásának védelme érdekében, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen szükséges. Akár regisztrált ügyfele a KreditZONA rendszernek, akár nem regisztrált látogató, fontos tudnia, hogy a személyes adatok és információk közvetett vagy közvetlen úton történő közlése, továbbítása, terjesztése, másolása vagy más módon történő használata szigorúan tilos.

Az üzemeltető az általa meghirdetett továbbképzések változtatásának jogát fenntartja, a változtatásból eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

E jogi nyilatkozat a www.kreditzona.hu weboldal részét képezi, függetlenül attól, hogy Ön talál-e hivatkozást a honlap adott oldalán vagy menüpontjában. Amennyiben jelen nyilatkozat részei vagy egyes kifejezései nem jogszerűek vagy helytelenek, az a tartalom további részére és érvényességére semmilyen hatást nem gyakorol.


2009. január 1.